PRP terapija

Bioregenerativna terapija

Estetska medicina

Nakon inicijalnog kontakta sa našim specijalistom dobićete kompletan plan lečenja sa procenjenim cenama i detaljnim opisom procedure.

Naš specijalista

Dr Ivan Dragonjić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Ekspert u bioregenerativnoj i antiaging medicini

Ekspert u ultrazvučnoj dijagnostici mišićno-skeletnog sistema

Direktor klinike Elite Rehab Niš

Radno iskustvo

  • Klinika Renova - Beograd, Srbija
  • Idiag academy – Cirih, Švajcarska
  • Body Health Clinic – Berlin, Nemačka
  • TUR Academy - Berlin, Nemačka
  • Klinika Elite Rehab - Niš, Srbija

Subspecijalističke studije

Studije iz bioregenerativne medicine (Beograd - Srbija, Berlin -Nemačka, Amsterdam - Holandija, Cirih – Švajcarska)

Studije iz Antiagening medicine (Beograd – Srbija, Berlin – Nemačka)

24/7 dostupna usluga. Istog dana mogući pregledi.

Medicinska usluga koju zaslužujete

+381 67 77 55 007

info@healthgoserbia.com

Niš, Srbija