Bioregenerativna terapija

Plazma bogata trombocitima (PRP, ACP)-Terapija krvnom plazmom

Nakon bilo kog oštećenja krvnog suda ili oštećenja tkiva, na mestu povrede dolazi do gomilanja trombocita (krvnih pločica), koji kad se aktiviraju izlučuju velike količine faktora rasta i citokina koji služe da ubrzaju oporavak tkiva i stimulišu sintezu kolagena i drugih proteina. Upravo ovo svojstvo trombocita je iskorišćeno za tzv. PRP tretman.

Plazma bogata trombocitima eleminiše bol i otok u zglobovima, smanjuje jutarnju ukočenost u zglobovima i povećava obim pokreta zgloba.

PRP povećava razmnožavanje mezenhimalnih matičnih ćelija i stimuliše ih da stvaraju više proteoglikana koji predstavljaju gelastu supstancu od koje se najvećim delom sastoji hrskavica. Pored toga PRP blokira stvaranje proinflamatornih citokina koji su odgovorni za bol i razaranje hrskavice.

Kako se izvodi terapija krvnom plazmom bogatom trombocitima?

Od pacijenta se uzima krv. Potom se u zavisnosti od indikacije krv obrađuje specijalnim sistemima koji izdvajaju i koncentrišu trombocite. Tako dobijeni trombociti se potom ubrizgavaju pod kontrolom ultrazvuka u zglob, mišić, tetivnu ovojnicu ili druge strukture. Cela procedura je traje 10-40 minuta, u zavisnosti od broja mesta aplikacije i načina pripreme trombocita.

Koje su indikacije za primenu plazme obogaćene trombocitima?

  • Artroza kolena-gonartroza
  • Artroza kuka-koksartroza
  • Artroze drugih zglobova
  • Sportske povrede
  • Degenerativne bolesti tetiva
  • Povrede mišića
  • Bolesti tetiva ramena (sindrom rotatorne manžetne, kalcifikujući tendinitis)
  • Artroza ramena-omartroza
  • Artroza akromioklavikularnog zgloba

Kakvi su neželjeni efekti terapije plazmom obogaćenom trombocitima?

Važno je napomenuti da kod primene autologe plazme odnosno PRP-a ne javljaju alergijske reakcije. Tokom same intervencije može se javiti bol na mestu primene, dok prvih nekoliko dana nakon primene može prolazno da dođe do blagog pogoršanja tegoba. Na mestu primene prp-a može da dođe i do pojave malih modrica kao posledice uboda igle.

Kada ne sme da se primeni PRP?

Prp se ne primenjuje kod pacijenata koji boluju od trombocitopenije, pacijenata sa hematološkim bolestima , diseminovanim malignim bolestima, akutnim infekcijama. Kod pacijenta koji su na terapiji antikoagulansima, kortikosteroidima ili boluju od drugih teških bolesti davanje PRP-a se procenjuje individualno i sprovodi se uz odgovarajuću pripremu pacijenta.

Kako se treba pripremiti za aplikovanje PRP-a?

Pre davanja PPR-a važno je da tokom 7-10 dana pacijenti ne uzimaju nesteroidne antiinflamatorne lekove kao što su aspirin, diklofenak, ibuprofen, ketoprofen i drugi jer oni inhibiraju aktivnost trombocita i smanjuju efikasnost tretmana. Na dan intervencije treba uzeti adekvatnu količinu vode.

 

Nakon inicijalnog kontakta sa našim specijalistom dobićete kompletan plan lečenja sa procenjenim cenama i detaljnim opisom procedure.